Ochrana a spracovanie osobných údajov – Organizačná smernica

pre spracúvanie a ochranu osobných údajov v organizácii ← Späť na stránku GDPR dokumentácia vypracovaná podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z. z., z 29. novembra 2017 … Čítať ďalej Ochrana a spracovanie osobných údajov – Organizačná smernica