personalna-agentura-parko

Personálne riešenia

Ponúkame komplexné služby v oblasti personalistiky. Citlivo a individuálne pristupujeme ku každému klientovi

Poskytované služby

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Personálny leasing (outstaffing)

HR outsourcing

Zamestnávanie cudzincov

Vedenie personálnej agendy

Poradenstvo v oblasti personalistiky

Vedenie HR dokumentácie cudzincov

personalna-agentura

Doplnkové HR služby

personalna-agenda

Nemusíte platiť za to, čo nepotrebujte. Nastavte si balík služieb tak, aby vám čonajviac vyhovoval

1) Outsourcing HR účtovníctva — spracovanie miezd (reporty, digitálne výplatné pásky a pod.)

2) Web HR-systém, ktorý obsahuje: výplatné pásky, mzdové spracovanie, správu HR, úložisko osobných údajov, dokumentový server, kompletnú evidenciu zamestnancov a pod.

3) Integrácia Externého personálneho oddelenia Parko Staff — starostlivosť o kmeňových zamestnancov

4) Prehlaď trhu miezd

5) Outplacement

Benefity

Zabezpečujeme a optimalizujeme celý administratívny proces pri nástupe a výstupe zamestnancov, prihlásenie a odhlásenie na úradoch zo zabezpečením požadovaného pracovnoprávneho servisu.
Poskytneme podporu vašim zamestnancom pre riešenie otázok týkajúcich sa ich výplatných pások alebo iných otázok spojených s ich pracovnoprávnym vzťahom.
Udržujeme personálne zložky zamestnancov podľa požiadaviek aktuálnej legislatívy.
Pomáhame pri tvorbe interných smerníc týkajúcich sa HR agendy a nastavení procesov.
Pripravujeme nové vzory pracovných zmlúv.
Pripravujeme dodatky k pracovným zmluvám.
Chránime Váš HR tím od administratívy!
parko-staff-personalna-agentura

Na záver

Parko Staff — personálne riešenie pre váš biznis

Našou hlavnou úlohou je poskytovanie komplexného servisu v oblasti personalistiky, súčasťou ktorého sú: údržba osobných zložiek zamestnancov klienta podľa požiadaviek platnej legislatívy, zabezpečenie komplexného procesu pri nástupe a odchode zamestnancov vratné pracovnoprávneho servisu, stála podpora a poradenstvo pre personálne oddelenie klienta, podpora pre zamestnancov aj mnohé ďalšie služby.

Náš kvalifikovaný tím pomáha s tvorbou interných smerníc v oblasti personalistiky, organizáciou a nastavením mzdových a HR procesov, obehom dokumentov, optimalizáciou schvaľovacích procesov, tvorbou kontrolných nástrojov a reportingom. Naše riešenia zohľadňujú všetky aspekty a špecifikáciu biznisu zákazníka ako aj požiadavky platnej legislatívy.

Spätná väzba

Odosielaním osobných údajov sa súhlasíte s našimi podmienkami spracúvania osobných údajov.

sk_SK